Project ‘Drawdown’ bij Confidas

Project ‘Drawdown’ bij Confidas

“Er wordt dikwijls gedacht: zorg dragen voor het milieu kost veel geld. Dat is niet noodzakelijk zo”. Luc Aelterman is zaakvoerder bij Confidas, een Gentse KMO gespecialiseerd in de productie van pâtes de fruits. Hij vertelt hoe je als kleine KMO een positieve bijdrage kan leveren aan het milieu.

“Van nature uit ben ik sterk begaan met de klimaatproblematiek en vind ik dat we onze verantwoordelijkheid moeten opnemen. Ik bekijk de oplossingen beschreven in de literatuur. Het boek Drawdown, van Paul Hawken, bood mij in dat opzicht veel inspiratie”. Na de overname van Confidas in 2017 onderzocht Luc de aspecten waarmee zij de grootste impact hebben op het milieu en die makkelijk aan te pakken zijn. Voor Confidas zijn dit het energieverbruik, de afvalstromen en het verpakkingsmateriaal.

klimaatverandering

“Drawdown” – het toekomstige tijdstip waarop de broeikasgassen in de atmosfeer stoppen met stijgen en gestaag beginnen te dalen.

Een energiebesparing van 40%

“Het eerste dat we aanpakten was ons energieverbruik. We wilden ons verbruik reduceren en bekeken alternatieven om groene energie op te wekken. We investeerden hiervoor in zonnepanelen. Voor ons bedrijf is dit een interessante investering. We werken namelijk enkel overdag en onze piekproductie vindt plaats tijdens de zomermaanden, wanneer de zon het meeste schijnt. Ook de terugbetalingstermijn zit goed. Op een periode van drie en een half jaar betalen de zonnepanelen zichzelf terug. Enerzijds besparen we op onze elektriciteitsfactuur, anderzijds ontvangen we euro’s voor onze groene stroom certificaten. We namen ook heel wat bijkomende acties. Bijvoorbeeld verlichting weegt sterk door op de energiefactuur. Vandaar vervingen we alle TL lampen door LED lampen. Dit geeft een energiebesparing van 40%!

Vervolgens bekeken we de stookolie. Deze werd vroeger gebruikt voor het verwarmen van onze ruimtes en voor het genereren van warm water. We bepaalden wat de optimale werktemperatuur is voor de verschillende zones: magazijn, productie en kantoor. Vroeger bedroeg de temperatuur in ons magazijn 20 graden. Deze ruimte dient louter voor de opslag van onze verpakkingsmaterialen. Het hoeft er dus niet cosy warm te zijn. Daarom verlaagden we de temperatuur tot 15 graden. Verder konden we vroeger de verwarmingsketel tijdens de zomermaanden niet afleggen omdat deze instond voor het warm water. Daarom installeerden we dit jaar een boiler met warmtepomp. Vandaag monitoren we nog steeds nauwgezet ons verbruik, zodat we tijdig kunnen bijsturen. Jammer genoeg is onze verwarmingsketel slechts 4 jaar oud. Zo niet, zou ik hem vervangen door een ketel op gas.  We bezorgen de ketel wel een jaarlijks onderhoud zodat de branders optimaal blijven werken. Een slechte verbranding zorgt namelijk voor meer CO2 uitstoot.

“We mogen niet steeds kijken naar de grote bedrijven om klimaatverandering tot stand te brengen. Als kleine KMO kan je ook jouw steentje bijdragen.”

6 afvalstromen

Het verminderen van afval is voor ons het tweede aspect met een grote impact op het milieu. We scheiden vandaag 6 afvalstromen: papier & karton, PMD, plastic folie, harde plastic, productafval en restafval. Ons productafval gaat naar een vergistingsinstallatie om er vervolgens biobrandstof van te maken. Je dient wel tijd vrij te maken om jouw medewerkers te informeren over het belang ervan. Na twee jaar groeide de discipline om goed te sorteren. Sinds dit jaar maken we ook gebruik van de CAO90 om onze medewerkers onder andere te betrekken bij bepaalde beleidskeuzes. Zo bepaalden we een aantal objectieven, waaronder afvalreductie, waarmee onze medewerkers op het einde van het jaar een bonus kunnen verdienen. Deze bonus wordt minder belast.

Verpakkingen van gerecycleerd materiaal

Tot slot hechten we veel belang aan de recycleerbaarheid van onze verpakkingen als ook het aandeel recycleerbaar materiaal in de verpakking. Onze transparante consumentendoosjes en deksels zijn allemaal gemaakt uit PET. Dit materiaal is recycleerbaar. Bovendien werken we sinds kort met PET dat bestaat uit 40% gerecycleerd materiaal. De plastic blisters, die we gebruiken om onze pâtes de fruits te sorteren in de kartonnen bulkdozen, bestaan eveneens uit een hoog percentage gerecycleerd materiaal.”

“Eigenlijk zijn onze initiatieven om de opwarming van de aarde af te remmen, niet wereldschokkend of vernieuwend”, relativeert Luc. “Je trekt gewoon de lijn door van hoe je jou thuis gedraagt naar het bedrijf. Thuis brandt de verwarming niet zonder reden, laat je jouw lichten niet nodeloos branden, sorteer je jouw afval en wil je niet dat het eten in de vuilbak beland. We mogen niet steeds kijken naar de grote bedrijven om klimaatverandering tot stand te brengen. Als kleine KMO kan je ook jouw steentje bijdragen.”